Home
Mihai's Paleobotany Chronicles
Paleozoology
Geology
Botany
Educational
About
Links

SCRIERE STIINTIFICA


Cursul de Scriere stiintifica (Scientific writing) este propus studentilor Universitatii din Bucuresti, pentru:
- anul al III-lea, Licenta, sectia de Geologie, Facultatea de Geologie si Geofizica;
- anul al II-lea, Master, "Geologie si Biologie Aplicata" (GBA), Facultatea de Geologie si Geofizica;
- anii I-III, Doctorat, toate facultatile Universitatii din Bucuresti (curs transversal in cadrul scolilor doctorale).

Este o introducere in tehnica scrierii stiintifice, detaliind tipuri de periodice si de lucrari stiintifice, stiluri si structuri de lucrari, software bibliografic, metode de citare si de intocmire a bibliografiei si a graficii stiintifice, precum si a principiilor de peer-review. De asemenea, cursul este si o introducere in scientometrie, abordind mecanismele de indexare si de cotare, baze de date online, analiza a factorului de impact si a factorului Hirsch.

Orar pentru semestrul I, anul universitar 2011-2012:
- de stabilit.

Intrebari la care cursul incearca sa raspunda:
1. de ce este importanta comunicarea informatiei stiintifice?
2. exista cercetare stiintifica fara publicarea rezultatelor?
3. la ce ne foloseste sa publicam si unde publicam?
4. care este structura unei lucrari stiintifice (academice)?
5. de ce este important sistemul de peer-review?
6. de ce si cum se clasifica periodicele stiintifice?
7. cum ne poate ajuta scientometria in evaluarea productiei stiintifice?
8. cum evitam problemele de etica si deontologie in scriere?

Structura cursului:
1. Natura unei lucrari stiintifice. Tipuri de lucrari stintifice (clasificare) si de periodice.
2. Noile medii de publicare, indexare si cotare, informatia stiintifica intre commercial si acces liber.
3. Formatul pdf, indicele DOI si revolutia in informarea stiintifica.
4. Principii de scriere a unei lucrari stiintifice: concizie, corectitudine, claritate (exemple de lucrari stiintifice de valoare).
5. Structura si stilul lucrarilor stiintifice. Exemple de stiluri specifice unor periodice stiintifice internationale.
6. Importanta bibliografiei, a citarilor, stiluri de citare.
7. Software de management bibliografic (Endnote, Zotero).
8. Grafica lucrarilor stiintifice. Principii, metode, software, fotografie digitala.
9. Integrarea graficii si a bibliografiei in manuscrisele stiintifice.
10. Fraude (academic misconducts) si evitarea lor. Definitia plagiatului si metode de identificare.
11. Lucrul cu referentii (peer-reviewer-i). Modificari, observatii si completari necesare si ne-necesare manuscrisului.
12. Interfete online de management editorial si de peer-review.
13. Filozofia sistemului de peer-review si mecanismul de imbunatatire si de control a calitatii unei lucrari stiintifice.
14. Evaluarea periodicelor stiintifice, baze de date internationale (Web of Science, Web of Knowledge, Scopus, Georef, Google Scholar, etc.).
15. Integrarea Endnote, EndnoteWeb, Researcher ID si World of Knowledge si prezenta stiintifica pe web.
16. Principii de scientometrie: definitia scientometriei, scurt istoric.
17. Principii de indexare, cotare si evaluare a periodicelor (Scientific Citation Index, Scientific Citation Index Expanded).
18. Definitia si utilizarea factorului de impact.
19. Definitia si utilizarea factorului Hirsch (h-factor).
20. Evaluarea obiectiva a productiei stiintifice, de la individual la institutional.

Bibliografie selectiva (utila):
Anton, A., 2006. Aria romaneasca a cercetarii. Editura Agir, Bucuresti.
Chelcea, S., 2007. Cum sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol stiintific in domeniul stiintelor socio-umane. comunicare.ro, Bucuresti.
Dimancescu, D., Costescu, M., Harasim, A., Kugi, V., Pasca, C., Stas, M., Vadan, T., 2005. Romania redux. A view from Harvard. Humanitas, Bucuresti.
Frangopol, P.T., 2002. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. I. Editura Albastros, Bucuresti.
Frangopol, P.T., 2005. Indexul Hirsch - un nou indicator scientometric pentru evaluarea rezultatelor unui cercetator stiintific. Rev. Chim. 56, 1279-1281.
Frangopol, P.T., 2005. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. II. Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca.
Frangopol, P.T., 2008. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. III. Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca.
Garfield, E., 2006. The history and meaning of the Journal impact factor. JAMA 295, 90-93.
Papadima, L. (Ed.), 2017. Deontologie academica. Curriculum-cadru. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 82.

Alte cursuri predate