Home
Mihai's Paleobotany Chronicles
Paleozoology
Geology
Botany
Educational
About
Links

PRINCIPII DE ECOLOGIE

Cursul de Principii de Ecologie este un curs facultativ predat de catre Prof. Mihai Emilian Popa si este adresat studentilor sectiilor de Geologie, Inginerie geologica si Geofizica (anul al II-lea si nu numai), in primul semestru al anului universitar. Cursul este o introducere in Ecologia teoretica si aplicata, cu elemente de Biologie si Geologie. Laboratorul abordeaza exemple de reconstituire a unor ecosisteme terestre in timp geologic (primele 3 sedinte) si detaliaza teme de referat (urmatoarele 11 sedinte) pregatite de studenti. Tehnica de scriere a referatelor este detaliata sub aspectul structurii, intocmirii citarilor, detalierea si scrierea bibliografiei, conform principiilor de scriere stiintifica. Examenul este oral, cu bilete de examen ce contin cate douasubiecte si se sustine in sesiunea de iarna (exemple de subiecte de examen). Pentru participanti este necesara completarea unei cereri de inscriere ce va fi predata la secretariatul facultatii.

Orar pentru semestrul I:
Va fi anuntat.

Locatia:
Laboratorul Micro, etajul al II-lea, Bd. Balcescu nr. 1.

Cursul si laboratoarele vor avea loc fata in fata in locatia mentionata, in conditiile respectarii masurilor de protectie in contextul pandemiei. O clasa de Teams de Elemente de Geologie si Paleontologie si un grup de Whatsapp vor fi asemenea deschise, pentru o comunicare mai facila intre studenti si profesor.

Cursul isi propune sa abordeze raspunsuri la cateva intrebari semnificative:
1. Care este structura si care sunt functiile unui ecosistem?
2. Care este structura lanturilor trofice?
3. Ce sunt biomurile terestre si cele marine/oceanice?
4. Care sunt mecanismele de evolutie si de ce sunt ele importante?
5. Care sunt meanismele de selectie intra- si interspecifica?
6. Cum functioneaza evolutia la nivel genetic, individual si populational?
7. Cum se traduc mecanismele de selectie genetica in plan individual, populational si biocenotic?
8. Care este importanta mutatiilor, a driftului genetic si a reproducerii in evolutie?
9. Care sunt tipurile si mecanismele de poluare?
10. Care sunt resursele naturale si care sint mecanismele lor de exploatare si de epuizare?
11. Care sunt politicile de mediu in Romania si in lume?
12. Ce inseamna si cum se intocmesc studiile de impact si auditul de mediu?
13. Ce poate face un geolog in domeniul Ecologiei aplicate?

Structura cursului este urmatoarea:
1. Definitii si subdomenii in Ecologie;
2. Concepte fundamentale in Ecologie;
3. Ierarhia sistemelor biologice;
4. Factori limitativi de mediu;
5. Biotopuri marine si continentale;
6. Tipuri de climat si structura atmosferei;
7. Biocenoza (structura, definitii ale speciilor, tipuri de biocenoze, relatii inter- si intraspecifice, structura trofica, lanturi trofice);
8. Ecosisteme (tipuri, structura, dinamica, evolutie);
9. Productivitatea biologica si facturi ce influenteaza productivitatea biologica;
10. Biomuri (tipuri, distributie, importanta);
11. Selectia naturala si mecanismele evolutiei;
12. Teoria sintetica a evolutiei (gradualism filetic) si teoria echilibrului punctat;
13. Macroevolutie si microevolutie;
14. Genetica si evolutia;
15. Momente de explozie evolutiva in timp geologic;
16. Extinctii in timp geologic;
17. Biomuri in timp geologic;
18. Resursele naturale (tipuri) si exploatarea lor;
19. Poluare (mecanisme si tipuri);
20 . Legislatie de mediu;
21. Arii protejate (rezervatii, monumente ale naturii, parcuri naturale si nationale, exemple);
22. Studii de impact si audit de mediu.

Teme propuse pentru referate (orice alte propuneri pe teme de Ecologie sint binevenite):
1. Biomuri terestre;
2. Biomuri oceanice;
3. Structura si dinamica ecosistemelor recifale;
4. Structura si dinamica ecosistemelor de jungla;
5. Schimbari climatice globale;
6. Tipuri de poluare;
7. Politici de mediu;
8. Parcuri nationale si parcuri naturale;
9. Geoparcuri;
10. Legea mediului si structura Ministerului mediului in Romania;
11. Tipuri de climat, clasificare si delimitare;
12. Structura unei biocenoze;
13. Relatii interspecifice intr-o biocenoza;
14. Piramida trofica si lanturi trofice;
15. Productivitatea biologica;
16. Genofondul;
17. Macroevolutia;
18. Microevolutia;
19. Momente de explozie evolutiva in timp geologic;
20. Momente de extinctie in timp geologic;
21. Originea vietii;
22. Momente cruciale in evolutia vietii;
23. Resurse naturale si exploatarea lor;
24. Suprapescuitul;
25. Speciatia;
26. Istoricul gandirii evolutioniste;
27. Relatia dintre tectonica si evolutia speciilor;
28. Selectia naturala;
29. Lacul Vostok.

Bibliografie selectiva (utila):
Botnariuc, N., 1961. Din istoria biologiei generale. Editura stiintifica, Bucuresti, 756 pp.
Botnariuc, N., 1979. Biologie generala. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 426 pp.
Botnariuc, N., 1979. Conceptia si metoda sistemica in biologia generala. Editura Academiei Române, Bucuresti, 227 pp.
Botnariuc, N., 1989. Genofondul si problemele ocrotirii lui. Ed stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 113 pp.
Botnariuc, N., 1992. Evolutionismul in impas? Editura Academiei Române, Bucuresti, 286 pp.
Botnariuc, N. and Vadineanu, A., 1982. Ecologie. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 438 pp.
Briggs, J., 1996. Global Biogeography. Developments in Palaeontology and Stratigraphy, 14. Elsevier, Amsterdam, 454 pp.
Ceapoiu, N., 1980. Evolutia speciilor. Editura Academiei, Bucuresti, 288 pp.
Ceapoiu, N., 1988. Evolutia biologica. Microevolutia si macroevolutia. Editura Academiei Romane, Bucuresti, 304 pp.
Chiriac, E. and Udrescu, M., 1965. Ghidul naturalistului in lumea aplelor dulci. Editura Stiintifica, Bucuresti, 335 pp.
Colbert, E.H., 1985. Wandering lands and animals. Dover Publications, New York, 223 pp.
Colinvaux, P., 1978. Why big fierce animals are rare. George Allen & Unwin LTD, London, 224 pp.
Colinvaux, P., 1993. Ecology 2. John Wiley and Sons, Inc., New York.
Colinvaux, P., 1997. The ice-age Amazon and the problem of diversity, Amsterdam, pp. 1-30.
Cousteau, J.-Y. and Dumas, F., 1964. World without sun. Harper & Row, New York, 205 pp.
Craciun, T. and Craciun, L.-L., 1989. Dictionar de Biologie. Editura Albatros, Bucuresti, 284 pp.
Darwin, C., 1859. The origin of species, London.
Dawkins, R., 1995. Un rîu pornit din Eden. Codul genetic, computerul si evolutia speciilor. Bucuresti: Humanitas.
Dawkins, R., 2012. Magia realitatii. De unde stim care este de fapt adevarul. Bucuresti: Humanitas.
Dawkins, R., 2013. Gena egoista. Bucuresti: Publica.
Deleage, J.-P., 2001. La Biosphere. Notre Terre vivante. Decouvertes Gallimard, 413. Gallimard, Paris, 127 pp.
Fira, V. and Nastasescu, M., 1977. Zoologia nevertebratelor. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 406 pp.
Gould, J., 1991. L'animal qui change tout, L'Express, pp. 20-26.
Gould, S.J., 1989. Wonderful life. The Burgess Shale and the nature of history. Norton, 347 pp.
Heinrich, D. and Hergt, M., 1990. Atlas de l'Ecologie. La Pochotheque. Livre de poche, Torino, 286 pp.
Hooghiemstra, H., 1997. Tropical rain forest versus savanna: two sides of a precious medal?, Amsterdam, pp. 31-43.
Mader, S.S., 2001. Biology. McGraw-Hill, New York, 944 pp.
Mader, S.S., 2001. Biology. Laboratory manual. McGraw-Hill, New York, 548 pp.
McElwain, J.C., 1998. Do fossil plants signal palaeoatmospheric CO2 concentration in the geological past? Phil. Trans. R. Soc., 353: 83-96.
McElwain, J.C., 2002. Is the greenhouse theory a fallacy? A paleontological paradox. Online, 17(5): 2.
McElwain, J.C., Beerling, D.J. and Woodward, F.I., 1999. Fossil Plants and Global Warming at the Triassic-Jurassic Boundary, Science, pp. 1386-1390.
McElwain, J.C. and Chaloner, W.G., 1996. The Fossil Cuticle as a Skeletal Record of Environmental Change. Palaios, 11: 376-388.
Miller, G.T., 1992. Living in the environment, 705 pp.
Neacscu, P. and Apostolache-Stoicescu, Z., 1982. Dictionar de ecologie. Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 677 pp.
Ozenda, P., 1964. Biogeographie vegetale, Paris, 374 pp.
Parvu, C., Godeanu, S. and Stroe, L., 1985. Calauza in lumea plantelor si animalelor. Ceres, Bucuresti, 212 pp.
Petrescu, I., 1990. Perioadele glaciare ale Pamantului. Editura Tehnica, Bucuresti, 251 pp.
Popa, M.E., 2007. Elemente de Geologie si Paleontologie. Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti.
Sammon, R., 1996. Rhytm of the reef. A day in the life of the coral reef. Swan Hill Press, Shrewsbury, 120 pp.
Simpson, G.G., 1949. The meaning of evolution. Bantam, 333 pp.
Smithsonian, 2001. Smithsonian annual report. Smithsonian, Washington DC, 36 pp.
Snyderman, M. and Wiseman, C., 1996. Guide to marine life. Carribean, Bahamas, Florida. Aqua Quest Publications, New York, 284 pp.
Spalding, M.D., Ravilious, C. and Green, E.P., 2001. World atlas of coral reefs. University of California Press, Berkeley, 424 pp.
Starr, C. and Taggart, R., 1992. Ecology and behavior, 921 pp.
Stugren, B., 1965. Ecologie generala. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 216 pp.
Stugren, B., 1994. Ecologie teoretica. Sarmis, Cluj-Napoca, 286 pp.
Tufescu, V. and Tufescu, M., 1981. Ecologia si activitatea umana. Ed Albatros, Bucuresti, 404 pp.
Vakhrameev, V., 1991. Jurassic and Cretaceous floras and climates of the Earth. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 318 pp.
Willis, K.J. and McElwain, J.C., 2002. The Evolution of Plants. Oxford University Press, Oxford, 378 pp.
Zanoschi, V. and Ionel, A., 1991. Adaptarea la mediu in lumea plantelor. Editura Ceres, Bucuresti, 106 pp.

Cerere de inscriere pentru studentii sectiilor de Geologie, Inginerie geologica si Geofizica
Cererea de inscriere se poate descarca de aici.

Exemple de subiecte de examen
Subiectele pot fi descarcate de aici.

Pregatirea manuscrisului pentru referatul la Principii de Ecologie
Formatarea manuscrisului pentru referat se poate descarca de aici.

Alte cursuri predate de catre Prof. Mihai Emilian Popa