Home
Mihai's Paleobotany Chronicles
Paleozoology
Geology
Botany
Educational
About
Links

SCRIERE STIINTIFICA
Curs transversal în cadrul Scolii Doctorale de Geologie

Cursul de Scriere stiintifica (Scientific writing) este un curs propus studentilor doctoranzi din toate scolile doctorale ale Universitatii din Bucuresti si predat de catre Prof. Mihai Emilian Popa. Este un curs transversal organizat in cadrul Scolii Doctorale de Geologie, Facultatea de Geologie si Geofizica, in fiecare an academic. Numar de credite ECTS: 3 (trei). Un curs echivalent este de asemenea predat de catre Prof. Mihai Emilian Popa la Southwest Petroleum University, School of Geosciences and Technology din Chengdu, Sichuan. Doctoranzii sunt incurajati sa participe cu propriile drafturi de manuscrise stiintifice si pot contribui (facultativ) cu un referat de tipul unui manuscris stiintific submis prin platforma Turnitin.

Cursul este o introducere in tehnica scrierii stiintifice, detaliind stiluri de scriere si structuri de lucrari, software bibliografic. Sunt abordate si metode de citare, de intocmire a bibliografiei si a graficii stiintifice, tipuri de periodice si de lucrari stiintifice, precum si a principiilor de peer-review. De asemenea, cursul include si o introducere in scientometrie: mecanisme de indexare si de cotare, baze de date online, factorul de impact, scorul relativ de influenta si factorul Hirsch. Cursul se adreseaza doctoranzilor din toate domeniile de cercetare, umaniste sau stiinte exacte.

Orar pentru semestrul al II-lea:
5, 6, 7, 8 martie 2024, orele 17-20.           

Locatie:
Sala 1B, etaj I, Bd. Balcescu nr. 1, Facultatea de Geologie si Geofizica.

Desfasurare:   
Cursul se va desfasura prin prezenta fizica. O clasa de Teams de Scriere stiintifica si un grup de Whatsapp vor fi asemenea deschise, pentru o comunicare mai usoara intre studenti si profesor.                 

Intrebari la care cursul incearca sa raspunda:
1. de ce este importanta comunicarea informatiei stiintifice?
2. exista cercetare stiintifica fara publicarea rezultatelor?
3. la ce ne foloseste sa publicam si unde publicam?
4. care este structura unei lucrari stiintifice (academice)?
5. ce inseamna si cat de important este stilul unei scrieri stiintifice?
6. de ce este important sistemul de peer-review?
7. de ce si cum se clasifica periodicele stiintifice?
8. cum ne poate ajuta scientometria in evaluarea productiei stiintifice?
9. cum evitam problemele de etica si deontologie in scriere?

Structura cursului:
1. Natura unei lucrari stiintifice. Tipuri de lucrari stintifice (clasificare) si de periodice.
2. Noile medii de publicare, indexare si cotare, informatia stiintifica intre comercial si acces liber.
3. Formatul pdf, indicele DOI si revolutia in informarea stiintifica.
4. Principii de scriere a unei lucrari stiintifice: concizie, corectitudine, claritate (exemple de lucrari stiintifice de valoare).
5. Structura si stilul lucrarilor stiintifice. Exemple de stiluri specifice unor domenii stiintifice si unor periodice stiintifice internationale.
6. Importanta bibliografiei, a citarilor, a stiluri de citare.
7. Software de management bibliografic (Endnote, Zotero).
8. Grafica lucrarilor stiintifice. Principii, metode, software, grafica digitala.
9. Integrarea graficii si a bibliografiei in manuscrisele stiintifice.
10. Fraude (academic misconducts) si evitarea lor. Definitia plagiatului si metode de identificare.
11. Lucrul cu referentii (peer-reviewer-i). Modificari, observatii si completari necesare si ne-necesare manuscrisului. Peer-review constructiv si peer-review destructiv: cum le deosebim?
12. Interfete online de management editorial si de peer-review.
13. Filozofia sistemului de peer-review si mecanismul de imbunatatire si de control a calitatii unei lucrari stiintifice.
14. Evaluarea periodicelor stiintifice, baze de date internationale (Web of Science, Web of Knowledge, Scopus, Georef, Google Scholar, etc.).
15. Integrarea Endnote, EndnoteWeb, Researcher ID si World of Knowledge si prezenta stiintifica pe web.
16. Principii de scientometrie: definitia scientometriei, scurt istoric.
17. Principii de indexare, cotare si evaluare a periodicelor (Scientific Citation Index, Scientific Citation Index Expanded).
18. Definitia si utilizarea factorului de impact (FI) si a scorului relativ de influenta (AIS) pentru periodice.
19. Definitia si utilizarea factorului Hirsch (h-factor).
20. Evaluarea obiectiva a productiei stiintifice, de la individual la institutional.
21. Mecanisme de siguranta, de la peer-review la CNATDCU.

Referatul:
- Referatul va fi scris sub forma unui draft de manuscris stiintific,  individual, va avea o lungime de de 6000-10000 de caractere (inclusiv spatii) si va include urmatoarele parti: titlu, autor (nume si prenume), afiliere (Universitatea din Bucuresti, plus e-mail-ul personal), rezumat (cateva fraze cu privire la exemplul de etica academica abordat), cuvinte cheie (nu mai mult de cinci cuvinte cheie), textul principal (ce include si citari) si bibliografia. Referatul se va scrie cu Times New Roman, font de 12, la doua randuri, margini de 1,5 cm, in MS Word, cu numerotarea paginilor. Folosirea diacriticelor este obligatorie. De asemenea, este obligatorie si corespondenta stricta intre citari si bibliografie: toate citarile din text trebuie sa se regaseasca in titlurile de la bibliografie si toate titlurile de la bibliografie trebuie sa aiba citarile corespunzatoare in text. Referatul trebuie sa corespunda intru totul structurii si principiilor de scriere stiintifica predate la curs.
- Subiectul referatului poate sa aiba tangenta cu tema de doctorat.

Depunerea online a referatului via Teams
Depunerea online a eseului are loc via Teams/Assignments, prin intermediul clasei Teams deschisa pentru curs, cuplata la Turnitin.

Bibliografie selectiva (utila):
Anton, A., 2006. Aria romaneasca a cercetarii. Editura Agir, Bucuresti.
Chelcea, S., 2007. Cum sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol stiintific in domeniul stiintelor socio-umane. Comunicare.ro, Bucuresti.
Dimancescu, D., Costescu, M., Harasim, A., Kugi, V., Pasca, C., Stas, M., Vadan, T., 2005. Romania redux. A view from Harvard. Humanitas, Bucuresti.
Frangopol, P.T., 2002. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. I. Editura Albastros, Bucuresti.
Frangopol, P.T., 2005. Indexul Hirsch - un nou indicator scientometric pentru evaluarea rezultatelor unui cercetator stiintific. Rev. Chim. 56, 1279-1281.
Frangopol, P.T., 2005. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. II. Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca.
Frangopol, P.T., 2008. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. III. Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca.
Garfield, E., 2006. The history and meaning of the Journal impact factor. JAMA 295, 90-93.
McCormack, J., 2014. Brief. Make a bigger impact by saying less, Wiley.
Papadima, L. (Ed.), 2017. Deontologie academica. Curriculum-cadru. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 82.
Pinker, S., 2014. The sense of style. London: Penguin Books.
Popa, M.E., 2015. Trei principii corelate în cercetare, dezvoltare, inovare si învatamânt superior. Revista de Politica Stiintei si Scientometrie 4, 209-210.
Sercan, E., 2017. Deontologie academica. Ghid practic. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti.
Strunk, W., 2011. The elements of style, The Elements of Style Press.

Alte cursuri predate de catre Prof. Mihai Emilian Popa