Home
Mihai's Paleobotany Chronicles
Paleozoology
Geology
Botany
Educational
About
Links

SCRIERE STIINTIFICA SI DEZVOLTAREA CARIEREI
Curs în cadrul Facultatii de Geologie si Geofizica, anul I, toate sectiile


Cursul de Scriere stiintifica si Dezvoltarea carierei
este un curs predat de catre Prof. Mihai Emilian Popa si este propus studentilor din anul I, din toate sectiile Facultatii de Geologie si Geofizica, Universitatea din Bucuresti. Este sustinut in semestrul al II-lea al fiecarui an academic. Numar de credite ECTS: 4 (patru).

Cursul este o introducere in tehnica scrierii stiintifice, detaliind stiluri de scriere si structuri de lucrari, software bibliografic, metode de citare si de intocmire a bibliografiei si a graficii stiintifice, tipuri de periodice si de lucrari stiintifice, precum si a principiilor de peer-review. De asemenea, cursul este si o introducere in scientometrie, abordand mecanismele de indexare si de cotare, baze de date online, analiza factorului de impact, a scorului relativ de influenta si a factorului Hirsch.

Dezvoltarea carierei este abordata prin prisma orientarii personale in profesia de geolog, pentru optimizarea efortului de invatare a Geologiei in general, pentru intelegerea rolului unui geolog in societate, a cerintelor sociale in privinta Geologiei si pentru dobandirea abilitatilor de comunicare profesionala in domeniu.

Orar pentru semestrul al II-lea:
Va fi anuntat.

Locatie:
Va fi anuntata.

Intrebari la care cursul incearca sa raspunda:
1. de ce este importanta comunicarea informatiei stiintifice?
2. exista cercetare stiintifica fara publicarea rezultatelor?
3. la ce ne foloseste sa publicam si unde publicam?
4. care este structura unei lucrari stiintifice (academice)?
5. ce inseamna si cat de important este stilul unei scrieri stiintifice?
6. de ce este important sistemul de peer-review?
7. de ce si cum se clasifica periodicele stiintifice?
8. cum ne poate ajuta scientometria in evaluarea productiei stiintifice?
9. cum evitam problemele de etica si deontologie in scriere?
10. care este necesitatea sociala in privinta Geologiei?
11. cum putem deveni profesionisti de valoare in domeniul Geologiei?
12. cum putem comunica eficient si profesional in Geologie?
13. cum scriem un referat, un raport sau o teza de licenta de valoare?
14. cum ne organizam biblioteca personala pentru a o utiliza optim?
15. cum ne documentam?

Structura cursului:
1. Natura unei lucrari stiintifice. Tipuri de lucrari stintifice (clasificare) si de periodice.
2. Noile medii de publicare, indexare si cotare, informatia stiintifica intre comercial si acces liber (open access).
3. Formatul pdf, indicele DOI si revolutia in informarea stiintifica.
4. Principii de scriere a unei lucrari stiintifice: concizie, corectitudine, claritate, exemple de lucrari stiintifice de valoare.
5. Structura si stilul lucrarilor stiintifice. Exemple de stiluri specifice unor periodice stiintifice internationale.
6. Importanta bibliografiei, a citarilor, a stiluri de citare.
7. Software de management bibliografic (Endnote, Zotero, Mendeley).
8. Grafica lucrarilor stiintifice. Principii, metode, software, grafica digitala.
9. Integrarea graficii si a bibliografiei in manuscrisele stiintifice.
10. Fraude (academic misconducts) si evitarea lor. Definitia plagiatului si metode de identificare.
11. Lucrul cu referentii (peer-reviewer-i). Modificari, observatii si completari necesare si ne-necesare manuscrisului.
12. Interfete online de management editorial si de peer-review.
13. Filozofia sistemului de peer-review si mecanismul de imbunatatire si de control a calitatii unei lucrari stiintifice.
14. Evaluarea periodicelor stiintifice, baze de date internationale (Web of Science, Web of Knowledge, Scopus, Georef, Google Scholar, etc.).
15. Integrarea Endnote, EndnoteWeb, Researcher ID si World of Knowledge si prezenta stiintifica pe web.
16. Principii de scientometrie: definitia scientometriei, scurt istoric.
17. Principii de indexare, cotare si evaluare a periodicelor (Scientific Citation Index, Scientific Citation Index Expanded).
18. Definitia si utilizarea factorului de impact (FI) si a scorului relativ de influenta (AIS) pentru periodice.
19. Definitia si utilizarea factorului Hirsch (h-factor).
20. Evaluarea obiectiva a productiei stiintifice, de la individual la institutional.
21. Mecanisme de siguranta, de la peer-review la CNATDCU.

Referatul
- Referatul este individual, are un singur autor, are o lungime de de 6000-10000 de caractere (inclusiv spatii) si include urmatoarele parti: titlu, autor (nume si prenume), afiliere (Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica, plus e-mail-ul personal), rezumat (cateva fraze cu privire la exemplul de etica academica abordat), cuvinte cheie (nu mai mult de cinci cuvinte cheie), textul principal (ce include si citari) si bibliografia. Eseul se scrie cu Times New Roman, font de 12, la doua randuri, margini de 1,5 cm, in MS Word, cu numerotarea paginilor. Folosirea diacriticelor este obligatorie. De asemenea, este obligatorie si corespondenta stricta intre citari si bibliografie: toate citarile din text trebuie sa se regaseasca in titlurile de la bibliografie si toate titlurile de la bibliografie trebuie sa aiba citarile corespunzatoare in text. Referatul trebuie sa corespunda intru totul structurii si principiilor de scriere stiintifica predate la curs.
- Subiectul referatului trebuie sa aiba tangenta cu Geologia si cu Scrierea stiintifica.
- Termenul limita de submitere a referatului: va fi anuntat.

Bibliografie selectiva (utila):
Anton, A., 2006. Aria romaneasca a cercetarii. Editura Agir, Bucuresti.
Chelcea, S., 2007. Cum sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol stiintific in domeniul stiintelor socio-umane. comunicare.ro, Bucuresti.
Dimancescu, D., Costescu, M., Harasim, A., Kugi, V., Pasca, C., Stas, M., Vadan, T., 2005. Romania redux. A view from Harvard. Humanitas, Bucuresti.
Frangopol, P.T., 2002. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. I. Editura Albastros, Bucuresti.
Frangopol, P.T., 2005. Indexul Hirsch - un nou indicator scientometric pentru evaluarea rezultatelor unui cercetator stiintific. Rev. Chim. 56, 1279-1281.
Frangopol, P.T., 2005. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. II. Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca.
Frangopol, P.T., 2008. Mediocritate si excelenta. O radiografie a stiintei si invatamantului din Romania. III. Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca.
Garfield, E., 2006. The history and meaning of the Journal impact factor. JAMA 295, 90-93.
McCormack, J., 2014. Brief. Make a bigger impact by saying less, Wiley.
Papadima, L. (Ed.), 2017. Deontologie academica. Curriculum-cadru. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 82.
Pinker, S., 2014. The sense of style. London: Penguin Books.
Sercan, E., 2017. Deontologie academica. Ghid practic. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti.
Strunk, W., 2011. The elements of style The Elements of Style Press.

Alte cursuri predate de catre Prof. Mihai Emilian Popa